Home > Wet DBA

Het is belangrijk als freelancer goed geïnformeerd te zijn en blijven. Daarom hebben we contact gehad met de belastingdienst en onze advocaat en kunnen daarom de volgende informatie geven.

Met het introduceren van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is de VAR komen te vervallen. De VAR is door de opzet en de omvang ervan niet meer effectief te controleren. Misbruik door opdrachtgevers (schijnconstructies) was voor de Belastingdienst lastig op te sporen en aan te pakken.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp'ers) zullen – waar nodig – hun werkwijze moeten aanpassen. Van Es Search vervult bij het bemiddelen van een interim opdracht vanaf heden de rol van opdrachtgever. Vanaf 1 mei 2016 geldt er voor de opdrachtgevers en opdrachtnemers een inspanningsverplichting door actief de arbeidsrelatie zodanig feitelijk vorm te geven dat er buiten een dienstbetrekking wordt gewerkt. En er achteraf dus ook geen sprake kan zijn van loonheffingen.

Wij werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. In deze modelovereenkomst is de samenwerking tussen opdrachtnemer (zzp’er) en opdrachtgever (Van Es Search) vastgelegd. Het is belangrijk dat je aan kunt tonen dat de opdracht in zelfstandigheid wordt uitgevoerd en de samenwerking niet als arbeidsovereenkomst is aangemerkt. Daarmee voldoen wij aan de Wet DBA. En zo beperken wij het risico voor jou als zzp’er, voor ons als opdrachtgever en voor onze ‘inlener’ c.q. de inhurende organisatie.

Om een dienstverband uit te sluiten mag er geen sprake zijn van persoonlijke arbeid en/of loon en gezag (de basis ingrediënten van een arbeidsovereenkomst).

Vooral het punt van gezag roept veel vragen op. Een goedgekeurde modelovereenkomst alleen is niet voldoende. Er moet geborgd worden dat de praktijk aansluit bij wat in de overeenkomst is bepaald. Er moet o.a. een heldere opdrachtomschrijving worden vastgelegd met een concreet projectresultaat. Deze opdrachtomschrijving moet van te voren met de manager van de inhurende organisatie worden afgestemd en wordt voor aanvang van het project met de opdrachtgever gecommuniceerd.

Ook de maximale duur van een project is nog steeds een punt van discussie, maar daar is nog geen duidelijk antwoord op. Doorgaans wordt de maximale grens van 2 jaar aangehouden.

Wij werken met onze eigen modelovereenkomst en onze eigen algemene voorwaarden. Dit betekent dat we geen andere algemene voorwaarden of overeenkomsten accepteren.
Waardevol
Het allerbelangrijkste aspect van ons vak is het persoonlijke. Vaak lijkt het op een rationeel proces; bij ons speelt het emotionele altijd een belangrijke rol. Zowel bij de kandidaat als de opdrachtgever zoeken we de connectie. Voor net dat kleine beetje extra informatie en gevoel. Want alleen dan kan je echt waardevol zijn.
Van Es Search gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close